خوش به حالم

خوش به حال من که تو را ندارم

خوش به حال اشک هایم که برای نبودن توست

خوش به حال دلتنگی هایم

خوش به حال حسرت های بی پدری ام

خوش به حال من

خوش به حال من برای بوسیدن قاب عکس سردت

خوش به حال من برای آخر هفته ها و سنگ قبر سردت

خوش به حال من برای دیدن  اشک و دلتنگی مامان

خوش به حال من برای نداشتن  دستانت در دستانم

خوش به حال من برای ورق زدن آلبومم که دیگر عکس های تو را ندارد

خوش به حال من که سهمیه دارم برای دانشگاهم

خوش به حال من که شهریه ندارم

خوش به حال من

خوش به حال من برای نداشتن بابا...................


/ 0 نظر / 45 بازدید